Week van het Economieonderwijs

De Week van het Economieonderwijs is een serie evenementen voor scholieren, studenten, docenten en academici die betrokken zijn bij het overdragen van economische kennis. Wat is de staat van het onderwijs? En hoe brengen we het economieonderwijs naar een hoger niveau? Van 12 tot en met 16 december is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen, lesmethoden te bespreken en de toekomst van het economieonderwijs te verkennen.
Meld u nu aan het evenement van uw keuze!

KVS Preadviezen

Friday 16-12-2016
14:30 - 18:30 uur
Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam

De KVS-Preadviezen is de jaarlijkse bundel van de Nederlandse economenvereniging. In de bundel van dit jaar, samengesteld onder redactie van Lans Bovenberg en Ferry Haans, staat het economieonderwijs centraal. Tijdens de feestelijke afsluiting van de Week van het Economieonderwijs zullen zij de preadviezen aan Klaas Knot aanbieden.

De artikelen in de preadviezenbundel zijn:

Vijf jaar programma Teulings in de praktijk: wat kan er beter?
Coen Teulings

Economie aan voortgezet onderwijs: verleden, heden en toekomst
Arnold Heertje en Alexander van Nieuwstadt

Klaslokaalexperimenten in het voortgezet onderwijs: verspilde moeite?
Yolanda Grift en Jeroen Hinloopen

Economie voor goede, slechte en – vooral! – barre tijden
Bas Jacobs en Ferry Haan

Gezocht: een multifocale economische bril
Cees Banning en Marcel Canoy

M&O – de positionering van bedrijfseconomie in het middelbaar onderwijs
Arnoud Boot en Anke Kolkman

Marktfalen in de markt voor academische economieopleidingen
Sander Onderstal en David Hollanders

De maatschappelijke econoom
Joris Tieleman, Sam de Muijnck, Maarten Kavelaars en Lorenzo Fränkel

Reactie op: De maatschappelijke econoom
Pieter Gautier

Ondernemerschap en onderwijs: van basisschool tot universiteit
Mirjam van Praag

Economie onderwijs in het VMBO
Johan van der Leeden en Diederik van Stempvoort

Waarom doceren wij ouderwetse economie?
Eric van Damme

De preadviezenbundel zal worden gepresenteerd tijdens de feestelijke afsluiting van de Week van het Economieonderwijs. Aanmelden kan via onderstaande link.