Week van het Economieonderwijs

De Week van het Economieonderwijs is een serie evenementen voor scholieren, studenten, docenten en academici die betrokken zijn bij het overdragen van economische kennis. Wat is de staat van het onderwijs? En hoe brengen we het economieonderwijs naar een hoger niveau? Van 12 tot en met 16 december is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen, lesmethoden te bespreken en de toekomst van het economieonderwijs te verkennen.
Meld u nu aan het evenement van uw keuze!

Oratie Lans Bovenberg

Thursday 15-12-2016
16:15 - 18:00 uur
Tilburg University, Tilburg

Om de verdiensten van prof. dr. Frits Goldschmeding aan de Nederlandse economie en maatschappij te eren is aan Tilburg University de F.J.D. Goldschmeding leerstoel opgericht. De leerstoel met de leeropdracht ‘Vernieuwing van economieonderwijs’ zal worden bezet door Lans Bovenberg, hoogleraar Economie aan Tilburg University.

De F.J.D. Goldschmeding leerstoel onderzoekt en ontwikkelt nieuwe les- en leermethoden van economie in met name het middelbaar onderwijs, gebaseerd op recente ontwikkelingen binnen de economische wetenschap. Een belangrijk doel is om economie verder te ontwikkelen en presenteren als een discipline gericht op vruchtbare samenwerking tussen mensen die beperkt zijn in zowel hun rationaliteit als moraliteit.

Om zowel een realistische als inspirerende relationele zienswijze op economie te ontwikkelen, zal de leerstoelhouder Lans Bovenberg recente ontwikkelingen in de economische wetenschap bestuderen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de gedragseconomie. Ook zal hij de economische wetenschap verbinden met andere disciplines zoals filosofie, theologie, ethiek, psychologie, geschiedenis en literatuur.

De ontwikkelde methodes voor het economieonderwijs zijn praktijkgericht en sluiten nauw aan bij het dagelijks leven van middelbare scholieren en jong volwassenen. Bovenberg richt zich op het ontwikkelen van zowel een holistische als toegepaste benadering van het economieonderwijs. Dit om jonge generaties voor te bereiden op het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen door het maken van verstandige keuzes en het onderhouden van vruchtbare relaties in kleine en grotere verbanden.